More

  Fraction จับมือ 3 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของไทยเตรียมออกโทเคนดิจิทัล !

  Fraction ได้รับอนุมัติ ICO Portal License จาก ก.ล.ต. จับมือ 3 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของไทยเตรียมออกโทเคนดิจิทัล

  บริษัท Fraction (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือ Fraction Group กิจการ Fintech ชั้นนำของฮ่องกง ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal License) โดยจะเริ่มประกอบกิจการเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต ทั้งนี้ Fraction ได้พัฒนา Platform เพื่อพร้อมให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลครบวงจรขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโลก ซึ่งสามารถให้บริการที่ครอบคลุมอย่างรอบด้านดังนี้

  • บริการแปลงสินทรัพย์ให้อยู่ในรูปของสินทรัพย์ดิจิทัล (NFT and Asset Digitization) และ การแบ่งซอยสินทรัพย์ออกเป็นส่วนย่อย ๆ (Ownership Fractionalization) อย่างครบวงจร
  • การเสนอขายโทเคนดิจิทัลครั้งแรกให้กับนักลงทุน (“Initial Fraction Offering” หรือ “IFO”)
  • บริการตลาดที่สองเพื่อรองรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลระหว่างผู้ลงทุน
  • การทำหน้าที่ตัวกลางสำหรับบริการอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและนักลงทุนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ

  ด้วย Platform สำเร็จรูปของ Fraction ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนและพร้อมใช้งานได้ทันที ทำให้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถลงทุน, เสนอขาย, และบริหารการถือครองสินทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าส่วนของความเป็นเจ้าของจะเล็กน้อยแค่ไหน โดยสินทรัพย์นั้นอาจจะอยู่ในรูปของ คอนโดในเมือง, ริสอร์ทริมทะเล, งานศิลปะ  ซึ่งรวมถึงการบริหารกองทุนส่วนบุคคล สินทรัพย์ และ ผู้ลงทุนด้วย

  “พวกเรารู้สึกภูมิใจที่จะประกาศว่าเราเป็น platform แบบครบวงจร (unified platform) แรกภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการนำสินทรัพย์ที่มีตัวตนอย่างอสังหาริมทรัพย์มาแปลงสภาพเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล และนำมาจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดรองได้อย่างเป็นระบบ เราใช้เวลากว่า 3 ปีในการพัฒนาเทคโนโลยี และเตรียมความพร้อมในแง่โครงสร้างทางกฎหมาย จนทำให้เราได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต. ให้เป็นผู้ให้บริการซื้อขายโทเคนดิจิทัล ซึ่งจะเป็นหนึ่งในช่องทางที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการเงิน โดยการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่น่าสนใจ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้” คุณเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO บริษัท Fraction (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว ทั้งนี้คุณเอกภักดิ์เป็น อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพาร์ทเนอร์ ของ บริษัท Lazard (LAZ.NYSE) บริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินและการบริหารสินทรัพย์ชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์ก

  “Fraction เป็น Platform ที่ได้รับอนุมัติจากก.ล.ต. โดยใช้เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูล (Distributed Ledger Technology: DLT) และ Ethereum Blockchain ในการบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์หลากหลายประเภทที่ถูกซอยย่อยลงมาอยู่ในรูปของโทเคนดิจิทัล พวกเรายินที่ได้เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกการนำเทคโนโลยีทางการเงินการลงทุน และ เทคโนโลยี distributed ledger มาหลอมรวมเข้าด้วยกัน ในขณะที่หลาย ๆ คนได้แค่พูดถึง หรือพยายามที่จะทำสิ่งนี้ แต่เราพัฒนา Platform ของ Fraction จนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ได้ใช้งานเบื้องต้นแล้วในตลาดต่างประเทศ และ เราพร้อมจะนำสินทรัพย์เข้ามาจดทะเบียนใน Platform ของเราได้แล้วด้วย” Shaun Sales ผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO ของ บริษัท Fraction (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

  cr.https://www.marketingoops.com/news/biz-news/fraction-ico-portal-license/,https://dayself.com/fraction-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-ico-portal-license-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%81-%E0%B8%A5/

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  You might also like...